Členské výhody

Vítejte mezi členy florbalového klubu FBS OLOMOUC

Členem FBS Olomouc se stává každý, kdo řádně a včas uhradí členské příspěvky dle věkové kategorie popř. zaplatí 100 Kč/sezóna za nehrajícího člena FBS Olomouc. Každý řádný člen obdrží KLUBOVOU KARTU na aktuální sezónu s mnoha výhodami.

Výhody pro sezónu 2023/2024

ŽÁDÁME VŠECHNY držitele Klubových karet, pokud NEDOSTANOU u výše uvedených PARTNERŮ dohodnuté PLNĚNÍ, aby IHNED sdělili tuto skutečnost na :

telefon 722 409 941 nebo emailem na tomas.skoupil@fbsolomouc.cz