Členské příspěvky 2023/2024

Jaké budu platit členské příspěvky a na jakou slevu mám nárok?

Členské příspěvky jsou vybírány 2x ročně*  (září + leden) a jsou stanoveny takto:

minipřípravka                                                               5.200,- Kč/sezóna

                                                 2.800,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

                                                                                     2.400,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny

přípravka, elévové/ky                                                   8.100,- Kč/sezóna

                                                                                     4.100,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

                                                                                     4.000,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny

ml.+st. žáci/kyně, dorostenci/ky, junioři A/ky,               9.900,- Kč/sezóna

                                                                                       5.300,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

                                                                                      4.600,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny   

muži A***                                                                      4.400,- Kč/sezóna

                                                                                       4.400,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

extraliga***                                                                   2.800,- Kč/sezóna

                                                                                     2.800,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

muži B, ženy B****                                                     35.000,- Kč/sezóna

                                                                                   35.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * v mimořádných případech a po schválení VV je možné hradit příspěvky měsíčně

 ** sleva pro dané týmy, které mají 1-2 tréninky týdně hrazené klubem

 *** sleva pro hráče/ky hrající nejvyšší soutěž při splnění podmínek stanovených v dokumentu „Benefity pro

       Divizi E/Extraligu žen.“

 **** sleva pro dané týmy, které nemají žádný trénink hrazený klubem a hradí jen náklady na soutěž, výše úhrady

         se může změnit dle nákladů na ročník, tj. registrace týmu, licence hráčů, nájmy tělocvičen, platby

         rozhodčím atd.

Ve výši členského příspěvku je zahrnuto:

 •  servis a podpora ze strany managementu klubu
 •  startovné do soutěží Českého florbalu
 •  trenérské vedení licencovaných trenérů
 •  systematické tréninky dle Sportovní koncepce za využití ověřených trendů
 •  zajištění hal dle rozpisu tréninků po sportovní sezónu (září – květen)
 •  používání tréninkových pomůcek a pravidelné novinky klubového vybavení
 •  balíček výhod a slev u klubových partnerů – Klubová karta – sezónních slev
 •  sleva na zboží značky FATPIPE 30%
 •  kompletní letní příprava včetně halových tréninků (červen-srpen)
  - přidáno 25 TJ přes léto (z toho 15 v hale)
 •  celoroční kondiční a kompenzační tréninky
 •  zajištění pravidelných přípravných zápasů
 •  u mladších kategorií garantujeme 3 TJ týdně = min. 120 TJ za sezonu
 •  u starších kategorií garantujeme 4 TJ týdně = min. 160 TJ za sezonu

Výše členských příspěvků:

Výše členských příspěvků je stanovena s ohledem na minimální počet tréninků (3 nebo 4 dle dané kategorie), účast na turnajích a trenérské zajištění od mateřského klubu.

Výkonnostní dělení hráčů:

Výkonnost dětí sledujeme až od kategorie Starších žáků, nižší kategorie trénují a hrají bez ohledu na výkonnost. Všichni trenéři zapojují děti stejně a dávají jim stejné příležitosti.

Slevy z placení členských příspěvků

 •  O slevu žádejte prostřednictvím žádosti ve Členské sekci. Případné doklady nahrajte jako přílohy této žádosti.
 •  O schválení žádosti budete informování prostřednictvím schválení (nebo neschválení) vaší žádosti ve Členské sekci.

Sourozenecká sleva 50%

Tato sleva platí pro druhého, popř. dalšího sourozence hráče, který již je členem klubu. V případě, že sourozenci platí rozdílnou výši příspěvků, je sleva uplatněna vždy z nižší částky.

              Příklad: sourozenci dorostenec + starší žák

             Dorostenec 9.900,- platí celou sumu. Starší žák má slevu 50% ze základní ceny tj. 50%

              z 9.900 = 4.950,- tuto částku může zaplati v jedné (4.950) nebo ve dvou splátkách (2.650 

             + 2.300)

Sleva pro dojíždějící hráče 50% (junioři/juniorky)

Trenéři kategorie junioři/juniorky mohou poskytnout slevu na placení členských příspěvků ve výši 50% dvěma hráčům svého týmu, pokud tito dojíždí na tréninky ze vzdálenosti vyšší než 20 km.

Sleva pro brankaře 50%

Tuto slevu může uplatnit brankář, který doloží vedení klubu pokladní doklad o nákupu brankařské výstroje min. ve výši 4.500,- Kč v dané sezóně.

Vratka v případě zranění nebo dlouhodobé nemoci

V případě, že se hráč z důvodu dlouhodobého zranění nebo nemoci (min. 2 měsíce), nemůže zúčastňovat tréninku a soutěžních utkání, má možnost požádat vedení klubu o vrácení poměrné části již zaplacených členských příspěvků. Žádost podává ve spolupráci se svým trenérem emailem na sekretáře klubu.

Slevy nelze sčítat – tj. brankář (který má slevu 50%) nemůže ještě uplatnit sourozeneckou slevu. Platí i pro další varianty – dojíždějící hráč/sourozenec atd.

Darovací smlouvy (podpis smlouvy vždy do 30. 9. dané sezóny)

1. Dar nad 10.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 25%

2. Dar nad 20.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 50%

3. Dar nad 30.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 75%

4. Dar nad 40.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 100%

            V případě daru jde vždy 70% zůstatkové hodnoty daru (dar minus výše

příspěvků) za dárcem určenou  kategorii.

Příklad:

rodič dorostence dá dar 20.000,- Kč. S klubem bude sepsána darovací smlouva. Smlouva bude zrealizována do 31. 10. 20... Hráč má nárok na slevu 50% členských příspěvků tj. 4.950,- Kč. Zůstatek z daru tj. 20.000 – 4.950 = 15.050, bude rozdělen na 2 části – 30% připadne klubu a 70% bude k využití pro danou kategorii. O využití daru rozhodne hlavní trenér dané kategorie spolu se šéftrenérem (startovné na turnaje, trička pro celý tým atd.)