Etický a sportovní kodex

KODEX HRÁČE

 1. Mám vždy radost ze hry.
 2. Chovám se tak, abych neohrozil zdraví své, spoluhráčů ani soupeřů.
 3. Odsuzuji užívání dopingu a povzbuzujících látek.
 4. Hraji férově, jiné vítězství pro mě nemá cenu.
 5. Hrdě reprezentuji FBS Olomouc nejen klubovým oblečením.
 6. Respektuji každého jak na hřišti, tak mimo něj. Úctu a respekt vyjadřuji pozdravem.
 7. Trenéra vždy pozorně sleduji a nevyrušuji. Když nerozumím, ptám se.
 8. Moje hra přispívá ke hře mého týmu. Zážitky si vychutnáváme všichni společně.
 9. Znám a dodržuji platná pravidla hry. Nekomentuji výroky rozhodčího.
 10. Vždy bojuji ze všech sil. Nevypouštím žádné střídání ani cvičení.

KODEX TRENÉRA

 1. Zdokonaluji se ve svých vědomostech a znalostech trenérské činnosti.
 2. Dohlížím a vysvětluji dodržování sportovní koncepce, etického kodexu a stanov klubu, které sám respektuji.
 3. Zúčastňuji se schůzek s hráči, rodiči, ostatními trenéry i vedením klubu.
 4. Chodím na tréninky včas a připraven, případně si zajistím náhradníka.
 5. Vytvářím prostředí, ve kterém se moji svěřenci vzájemně podporují.
 6. Podporuji vzájemný respekt na základě obecných lidských hodnot, a ne podle florbalové úrovně hráčů.
 7. Respektuji soupeře a rozhodčí.
 8. Cením si všech, kteří přiznají svou chybu nebo porušení pravidel, všech, kteří se chovají dle etického kodexu hráče/trenéra a toto umím ocenit.
 9. Vítězství má pro mě význam, pouze když je dosaženo korektně a podle pravidel.
 10. Přispívám k dobrému jménu florbalu a svého klubu.

KODEX RODIČE

 1. Dávám přednost dlouhodobému a zdravému vývoji dítěte před vlastními ambicemi. Umožňuji svým dětem dělat i jiné aktivity.
 2. Dbám na správnou životosprávu dětí, nechám řádně doléčit zranění a nemoci. Velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.
 3. Motivuji své dítě k poctivému tréninku, který má vliv na následný výkon dítěte při utkání.
 4. Chci-li, aby děti hrály jako tým, musíme tak vystupovat i my rodiče.
 5. Sportovní věci nechávám na trenérovi. Trenérovi důvěřuji, dětem nedávám pokyny a nesnižuji jeho autoritu.
 6. Kdykoliv mám právo dostat informaci o výkonnosti, chování a přístupu svého dítěte. Nevynucuji si zařazení svého dítěte do sestavy či na konkrétní post, toto je kompetence trenéra a nemusí toto nikomu zdůvodňovat.
 7. Na zápasech a turnajích nevystupuji jen za sebe nebo jen za své dítě, jsem členem našeho klubu.
 8. Při utkání dětem fandím a aktivně je povzbuzuji. Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje, akorát poškodí klub.
 9. Podporuji a vedu děti tak, abych byl dobrým příkladem pro ostatní, pomáhám jim v jejich růstu a sportovní seberealizaci.
 10. Respektuji protihráče, rozhodčí, trenéry i fanoušky. Nesnižuji se k slovním útokům a urážkám při utkání/tréninku na hřišti i mimo něj.