Členem FBS Olomouc se stává každý, kdo řádně a včas uhradí členské příspěvky dle věkové kategorie popř. zaplatí 100 Kč/sezóna za nehrajícího člena FBS Olomouc. Každý řádný člen obdrží KLUBOVOU KARTU na aktuální sezónu s mnoha výhodami.

Výhody pro sezónu 2020/2021

ŽÁDÁME VŠECHNY držitele Klubových karet, pokud NEDOSTANOU u výše uvedených PARTNERŮ dohodnuté PLNĚNÍ, aby IHNED sdělili tuto skutečnost na :

telefon 777 981 981 nebo emailem petr.bernard@fbsolomouc