Hodnoty klubu

Jednota

Všichni táhneme za jeden provaz. Ctíme princip většiny, jejíž rozhodnutí nejen respektujeme, ale také společně sdílíme a prosazujeme. Vždy se postavíme jeden za druhého. Nikdy se nepodrazíme.

Respekt

Navzájem ctíme jeden druhého, uznáváme názory druhých a chováme se k ostatním jako k sobě rovným a s pokorou.

Odpovědnost

Přejímáme plnou odpovědnost za naše jednání. V každé chvíli jsme připraveni nést jeho následky, ke kterým se stavíme čelem a s pokorou. Nejsme alibističtí.

Bojovnost

Nikdy se nevzdáváme a za každé situace hrajeme až do poslední vteřiny. Naší hybnou silou je touha po vítězství, která je pro nás také jediným možným výsledkem. Jsme ambiciózní a sebevědomí.

Neměníme styl hry, měníme pouze velikost dresu
- motto klubu

Styl hry FBS Olomouc

 1. Náš herní projev je založen na zodpovědném a kompaktním přístupu v obranné i útočné fázi.
 2. Praktikujeme fyzicky náročné pojetí hry, ve kterém vyhledáváme osobní souboje a maximalizujeme tlak do branky a pohyb.
 3. V obraně lpíme na rozmanitosti a komunikaci.
 4. Základem obranné hry jsou pro nás precizní bloky.
 5. První myšlenkou, kterou má hráč po zisku míčku je okamžitý pohyb směrem k soupeřově bráně.
 6. V každé situaci na hřišti se s míčkem stavíme čelem do hry.
 7. Herní situace řešíme primárně bezprostřestředním pohybem hráče s míčkem (rozběhnutí).
 8. Sekundárně pak herní situace řešíme pohybem míčku (přihrávka).
 9. Hráči bez míčku svým pohybem přimárně aktivně vyhledávájí pozice pro přijetí míčku.
 10. Sekundárně pak svým pohybem vytváří prostor pro spoluhráče.

Hráč FBS Olomouc

Kondiční oblast

Naši hráči se po kondiční stránce vyznačují perfektními rychlostně silovými předpoklady, silným středem těla (primárně v dynamických pozicích) a přiměřeným rozvojem anaerobních i aerobních funkcí organismu.

Technická oblast

Z hlediska techniky je pro naše hráče charakteristické dokonalé vedení míčku a jeho kontrola spolu s precizním zakončením (střelba, clonění, tečování a dorážení).

Taktická oblast

V oblasti taktické připravenosti je pro naše hráče typická vysoká úroveň aktivního pojetí hry, komunikačních schopností, předvídání, rozhodovacích procesů, herního myšlení, automatizace, kreativního a abstraktního myšlení.

Psychická oblast

Po psychické stránce se hráč FBS Olomouc vyznačuje silnými morální a volními vlastnostmi, které ho předurčují k naplňování hodnot klubu. Dále se vyznačuje ambociózním a sebevědomým přístupem.

Pilíře FBS Olomouc

Pilíř #1 - Jednotné FBS

 1. Náš herní projev v FBS je specifický a neopakovatelný.
 2. Ve všech kategoriích hrajeme identickým způsobem.
 3. Máme jednotný pohled na styl koučování.
 4. Přirozeně komunikujeme a používáme stejnou terminologii.
 5. Na veřejnosti vystupujeme a prezentujeme se jako tým.

Pilíř #2 - Rozhodují detaily

 1. Chci být hráč FBS.
 2. Vnímám svou roli a herní principy hry FBS. 
 3. Důvěřuji a znám dokonale náš způsob práce a herní systém FBS. 
 4. Společně se všemi členy klubu dodržujeme klubovou etiku a hodnoty. 
 5. Na veřejnosti reprezentuji nejen sebe, ale všechny členy klubu.

Pilíř #3 - Realizační tým každé kategorie zná své cíle

 1. Máme cíle hráče FBS v každé věkové kategorii.
 2. Testujeme kondiční schopnosti hráčů.
 3. Požadujeme přístup a kvalitu provedení všech aspektů herního výkonu. 
 4. Jako trenér vím, co se ode mne očekává, jaká je má odpovědnost a kompetence.

Pilíř #4 - Aplikace v praxi

 1. Spolu se všemi členy klubu jednám v souladu s touto koncepční stratregií.
 2. Jako hlavní trenér odpovídám za chod družstva i svůj realizační tým.
 3. Jako hlavní trenér vytvářím herní podmínky a prostředí, které odpovídá herní praxi - herní podmínky i situace mají scénář utkání, hráči rozvíjí herní myšlení a rozhodování.
 4. Jsem odpovědný vést - plánovat - monitorovat plnění úkolů na společných setkáních a vyhodnocovat spolu se členy realizačního týmu a šéftrenérem.