Nový systém členských příspěvků schválený mimořádnou valnou hromadou platný od 1.9.2018 je uveden na níže v článku.

Vedení klubu si dovoluje upozornit, že Vaše příspěvky tvoří podstatnou část příjmů klubu a bez řádného či pozdního uhrazení vystavujete klub nepříjemné situaci.

Hráči, kteří nemají řádně uhrazeny příspěvky, nemohou nastoupit k soutěžním utkáním a tréninkům!

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že pokud příspěvky zaplatíte jedou částkou na celý rok, máte slevu 500 Kč z této hodnoty. Tedy pokud máte platit 6500,- tak jednorázově můžete uhradit 6000,- Kč. Tato výhoda platí nejpozději do 15. října 2020.

Členské příspěvky jsou vybírány 2x ročně (září + leden) a jsou stanoveny takto:

Minipřípravka2.500,- Kč/sezóna
1.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
1.500,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
Přípravka, elévové/ky, začínající hráči5.000,- Kč/sezóna
2.500,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
2.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny
Ml.+st. žáci/kyně, dorostenci/ky, junioři/ky, muži B6.500,- Kč/sezóna
3.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
3.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny
Extraliga žen, muži A*
2.000,- Kč/sezóna
2.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
Veteráni, muži C, ženy B**25.000,- Kč/sezóna
25.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

* sleva pro hráčky a hráče hrající nejvyšší soutěž při splnění podmínek stanovených v dokumentu „Benefity pro Extraligu žen a Divizi mužů.“

** sleva pro dané týmy, které nemají žádný trénink hrazený klubem a hradí jen náklady na soutěž, výše úhrady se může změnit dle změny nákladů na ročník, tj. registrace týmu, licence hráčů, nájmy tělocvičen, platby rozhodčím atd. 

Výše členských příspěvků:

Výše členských příspěvků je stanovena s ohledem na minimální počet tréninků (2 nebo 3 dle dané kategorie), účast na turnajích a trenérské zajištění od mateřského klubu. Toto platí jak pro týmy A i B, základní počet tréninků je stejný a stejně tak oba týmy hrají oficiální soutěž. Tým A má právě díky výkonnosti hráčů a jejich potenciálu - zdarma trénink navíc – toto je jako investice klubu do těchto hráčů.

Výkonnostní dělení hráčů:

Výkonnost dětí sledujeme až od kategorie Starších žáků, nižší kategorie trénují a hrají bez ohledu na výkonnost. Všichni trenéři zapojují děti stejnoměrně a dávají jim stejné příležitosti. Z praxe je několik příkladů, kdy hráč až ve věku 14-15 let se výkonnostně narostl a dostal mezi nejlepší ve své kategorii. Cílem je mít týmy A, B rozděleny dle ročníku narození (např. A – rok 2010 / B – rok 2011).

Zařazení do týmu A nebo B:

To, že je hráč zařazen do týmu B odpovídá jeho současné kondici, výkonnosti a nasazení ve srovnání s ostatními hráči dané kategorie. Jediný, kdo rozhoduje o tom, v jakém týmu bude hráč trénovat a hrát je hráč samotný – resp. ten ovlivňuje vše výše uvedené. Trenér přistupuje ke všem svěřencům stejně a dává jím stejné informace a příležitosti. Celou sezónu je otevřený přestup hráčů mezi týmy A a B, trenéři stav a rozvoj hráčů pravidelně konzultují. Někdo se tedy může výrazně zlepšit a přesunout se do týmu A, někdo může zase jít s výkonností dolů a přesune se do týmu B.

Z tohoto důvodu zůstávají členské příspěvky ve stejné výši pro hráče obou týmů A i B (popř. C, D) dle platného tarifu.

Poznámka:

Termínem hráč označujeme jak chlapce a děvčata (u děvčat prozatím týmy B díky počtům hráček v týmech nemáme).

Slevy z placení členských příspěvků

 1. Sleva 500,- Kč za jednorázovou platbu

  Tato sleva je uplatněna pouze v případě zaplacení celkové výše příspěvků v jedné splátce (do 30. 9.).

  2. Sourozenecká sleva 50%

  Tato sleva platí pro druhého, popř. dalšího sourozence hráče, který je již členem klubu. V případě, že sourozenci platí rozdílnou výši příspěvků, je sleva uplatněna vždy z nižší částky. Pokud oba zaplatí celý roční příspěvek naráz, dostane slevu pouze ten, který platí základní, tj. nesnížený členský příspěvek ostatní platí polovinu se základní roční ceny.

    Příklad: sourozenci dorostenec + starší žák

       Dorostenec 6.500 – platí celou sumu, tj. odečte se mu 500,- Kč = zaplatí 6.000,- Kč.Starší žák

               má slevu 50% ze základní ceny tj. 50% z 6.500 = 3.250,- je tedy na něm, zda zaplatí naráz

               nebo na 2x tj. 2.000 + 1.250.

  3. Sleva pro dojíždějící hráče 50% (junioři/juniorky)

  Trenéři kategorie junioři/juniorky mohou poskytnout slevu na placení členských příspěvků ve výši 50% dvěma hráčům svého týmu, pokud tito dojíždí na tréninky ze vzdálenosti vyšší než 20 km.

  4. Sleva pro brankaře 50%

  Tuto slevu může uplatnit brankář, který doloží vedení klubu pokladní doklad o nákupu brankařské výstroje min. ve výši 3.000,- Kč v dané sezóně.

  5. Sleva pro hráče/trenéra 50%

  V případě že aktivní hráč je zároveň trenérem nebo asistentem trenéra u některého týmu FBS Olomouc, má nárok na slevu 50% z placení členských příspěvků. Platí jen jednu splátku, a to na začátku sezóny v září ve výši 3.250,- Kč.

  6. Vratka v případě zranění nebo dlouhodobé nemoci

  V případě, že se hráč z důvodu dlouhodobého zranění nebo nemoci (min. 2 měsíce), nemůže zúčastňovat tréninku a soutěžních utkání, má možnost požádat vedení klubu o vrácení poměrné části již zaplacených členských příspěvků. Žádost podává ve spolupráci se svým trenérem emailem na sekretáře klubu.

  7. Slevy nelze sčítat – tj. hráč-trenér (který má slevu 50%) nemůže ještě uplatnit slevu 500,- Kč za jednorázovou platbu. Platí i pro další varianty – hráč/sourozenec/trenér atd.

  8. Sponzorské/darovací smlouvy

  (pokud bude smlouva podepsána a splacena do 30. 9. daného roku bude odečteno 500,- Kč z ceny ročního příspěvku)

  1. Dar nad 10.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 25%

  2. Dar nad 20.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 50%

  3. Dar nad 30.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 75%

  4. Dar nad 40.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 100%

  V případě sponzorství/daru jde vždy 50% zůstatkové hodnoty tj. dar minus – výše

  příspěvků za sponzorem určeného člena klubu (hráč/trenér) na danou kategorii.

  Příklad:

  rodič dorostence dá dar 20.000,- Kč. S klubem bude sepsána darovací smlouva. Smlouva bude zrealizována do 30. 9. 20... Hráč má nárok na slevu 500,-z členských příspěvků tj. 6.500 – 500 = 6.000,- Kč. Dále díky výši daru mu bude odečteno 50% členských příspěvků tj. 3000,- Kč. Zůstatek z daru tj. 20.000 - 3.000 = 17.000, bude rozdělen na 2 poloviny – 50% připadne klubu a 50% bude k využití pro danou kategorii. O využití daru rozhodne hlavní trenér dané kategorie s šéftrenérem (startovné na turnaje, trička pro celý tým atd.)