Členské příspěvky jsou hrazeny bezhotovostně na bankovní účet klubu 2x ročně (září + leden) a jsou stanoveny takto:

Minipřípravka2.500,- Kč/sezóna
1.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
1.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny
Přípravka, elévové/ky, začínající hráči5.000,- Kč/sezóna
2.500,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
2.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny
Ml.+st. žáci/kyně, dorostenci/ky, junioři/ky, muži B6.500,- Kč/sezóna
3.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
3.500,- Kč splatné k 31. 1. dané sezóny
Extraliga žen, muži A*
2.000,- Kč/sezóna
2.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny
muži C, ženy B**25.000,- Kč/sezóna
25.000,- Kč splatné k 30. 9. dané sezóny

* sleva pro hráčky a hráče hrající nejvyšší soutěž při splnění podmínek stanovených v dokumentu „Benefity pro Extraligu žen a Divizi mužů.“

** sleva pro dané týmy, které nemají žádný trénink hrazený klubem a hradí jen náklady na soutěž, výše úhrady se může změnit dle změny nákladů na ročník, tj. registrace týmu, licence hráčů, nájmy tělocvičen, platby rozhodčím atd. 

Výše členských příspěvků:

Výše členských příspěvků je stanovena s ohledem na minimální počet tréninků (2 nebo 3 dle dané kategorie), účast na turnajích a trenérské zajištění od mateřského klubu. Toto platí jak pro týmy A i B, základní počet tréninků je stejný a stejně tak oba týmy hrají oficiální soutěž. Tým A má právě díky výkonnosti hráčů a jejich potenciálu - zdarma trénink navíc – toto je jako investice klubu do těchto hráčů.

Výkonnostní dělení hráčů:

Výkonnost dětí sledujeme až od kategorie Starších žáků, nižší kategorie trénují a hrají bez ohledu na výkonnost. Všichni trenéři zapojují děti stejnoměrně a dávají jim stejné příležitosti. Z praxe je několik příkladů, kdy hráč až ve věku 14-15 let se výkonnostně narostl a dostal mezi nejlepší ve své kategorii.

Zařazení do týmu A nebo B:

Nejmladší kategorie do st. žáků/kyň jsou v případě většího počtu hráčů členěny dle ročníku narození např. A tým 2010 a B tým 2011. Pro starší hráče platí, zařazení do týmu A nebo B odpovídá jeho současné kondici, výkonnosti a nasazení ve srovnání s ostatními hráči dané kategorie. Jediný, kdo rozhoduje o tom, v jakém týmu bude hráč trénovat a hrát je hráč samotný – resp. ten ovlivňuje vše výše uvedené. Trenér přistupuje ke všem svěřencům stejně a dává jím stejné informace a příležitosti. Celou sezónu je otevřený přestup hráčů mezi týmy A a B, trenéři stav a rozvoj hráčů pravidelně konzultují. Někdo se tedy může výrazně zlepšit a přesunout se do týmu A, někdo může zase jít s výkonností dolů a přesune se do týmu B.

Z tohoto důvodu zůstávají členské příspěvky ve stejné výši pro hráče obou týmů A i B (popř. C, D) dle platného tarifu.

Poznámka:

Termínem hráč označujeme jak chlapce a děvčata (u děvčat prozatím týmy B díky počtům hráček v týmech nemáme).

Slevy z placení členských příspěvků

  • Sourozenecká sleva 50%

Tato sleva platí pro druhého, popř. dalšího sourozence hráče, který je již členem klubu. V případě, že sourozenci platí rozdílnou výši příspěvků, je sleva uplatněna vždy z nižší částky.

          Příklad: sourozenci dorostenec + starší žák

             Dorostenec 6.500 – platí celou sumu, Starší žák má slevu 50% ze základní ceny,

             tj 50% z 6.500 = 3.250,- je tedy na něm, zda zaplatí naráz, nebo na 2x tj. 2.000 + 1.250.

  • Sleva pro dojíždějící hráče 50% (junioři/juniorky)

Trenéři kategorie junioři/juniorky mohou poskytnout slevu na placení členských příspěvků ve výši 50% dvěma hráčům svého týmu, pokud tito dojíždí na tréninky ze vzdálenosti vyšší než 20 km.

  • Sleva pro brankaře 50%

Tuto slevu může uplatnit brankář, který doloží vedení klubu pokladní doklad o nákupu brankařské výstroje min. ve výši 3.000,- Kč v dané sezóně.

  • Vratka v případě zranění nebo dlouhodobé nemoci

V případě, že se hráč z důvodu dlouhodobého zranění nebo nemoci (min. 2 měsíce), nemůže zúčastňovat tréninku a soutěžních utkání, má možnost požádat vedení klubu o vrácení poměrné části již zaplacených členských příspěvků. Žádost podává ve spolupráci se svým trenérem emailem na sekretáře klubu.

  • 5. Slevy nelze sčítat – např. brankář (který má slevu 50%) nemůže ještě uplatnit sourozeneckou slevu. Platí i pro další varianty – dojíždějící hráč/sourozenec atd.
  • Sponzorské/darovací smlouvy

(pokud bude smlouva podepsána a splacena do 30. 9. daného roku má hráč nárok na slevu z ročního příspěvku takto)

1. Dar nad 10.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 25%

2. Dar nad 20.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 50%

3. Dar nad 30.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 75%

4. Dar nad 40.000,- Kč včetně - snížení základního příspěvku o 100%

V případě sponzorství/daru jde vždy 70% zůstatkové hodnoty, tj. dar minus – sleva na

členské příspěvky určeného člena klubu (hráč/trenér) na danou kategorii/tým. 30%

z částky jde do klubového rozpočtu. Čerpání peněz, které jsou určeny pro danou

kategorii/tým, je určeno pro všechny hráče, nelze preferovat pouze vybrané

jednotlivce.  

Příklad:

rodič dorostence dá dar 20.000,- Kč. S klubem bude sepsána darovací smlouva. Smlouva bude zrealizována do 30. 9. 20... Hráč má nárok na slevu 50 % z členských příspěvků tj. 50% z 6.500 = 3.250,- Kč. Zůstatek z daru tj. 20.000 - 3.250 = 16.750, bude rozdělen na 2 části – 30% jde do klubového rozpočtu a 70% bude určeno k využití pro danou kategorii/tým. O využití daru rozhodne trenér dané kategorie spolu se šéftrenérem (startovné na turnaje, trička pro celý tým atd.)