FBS Olomouc z. s.
Sukova 874/4
779 00 Olomouc
www: http://www.fbsolomouc.cz
e-mail: sekretar@fbsolomouc.cz
č.ú.: 2401100335/2010
IČ: 26548798
DIČ: CZ26548798

Kancelář klubu:

Domov mládeže SŠP – 1. patro
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc

Provozní hodiny:

Pondělí: 16:00 - 18:00
Úterý: 16:00 - 18:00
Pátek: 10:00 - 12:00

Management oddílu