Den jako vymalovaný, blankytně modrá ranní obloha vystřídala krásnou noční scenérii – padaly Perseidy. Na tento den byl naplánován celodenní výlet.

Původním záměrem bylo, aby to byl den oddechový, ale jelikož jsme sportovní oddíl, tak samozřejmě naše cíle nemohou být nějaké podprahové. Takže byl zvolen kompromis, výlet po hřebenu Jeseníků. Ondra Čoček  zajistil autobus z místního JZD a tím nám zajistil retro přepravu na Červenohorské sedlo. Stařičký Renault měl co dělat, aby takový počet florbalistek vyvezl do tisíce metrů. Ale povedlo se . 

Nástupní místo naší relaxační tury bylo v 10 hodin poměrně málo zaplněné železnými oři, takže na hřebenovce bylo fakt prázdno. Hned první stoupání nás rozehřálo na provozní teplotu, kterou jsme zchladili na Vřesové studánce. Již zde byly všechny hráčky krásně červené a po výkladu o horských hřebenech nás čekal následný sestup do sedla a poté ostré stoupání na Keprník, které prověřilo fyzické síly hráček a také jejich morální sílu. 

Kupodivu elévky a mladší žákyně se projevily jako motorové myši a úplně zavařily své trenéry, a to nejen výkonem fyzickým, ale i ústním. Opravdu prudké stoupání bylo odměněno krásným kruhovým výhledem do podhůří a na rodnou Hanou. Následný sestup do sedla a krátký ostrý výstup na Šerák byl již jen třešničkou na dortu. Chata na Šeráku nás oslovila různými borůvkovými produkty, a samozřejmě krásnými pohledy do údolí. Všechny hráčky byly rády, že si dokázaly, že na to mají, a tu chatu, kterou vidí z okna ubytování opravdu dokázaly „dobýt“.

Zde, na posvátném místě pro pivaře, jsme se rozdělili. Ženy „A“ šly po žluté až do místa ubytování, a zbytek se protrápil sestupem po sjezdovce do Ramzové. Tam nás opět čekal autobus, který nás dovezl nazpátek do místa ubytování.  Následná vydatná večeře a regenerace hráček uzavřela krásný slunečný den.