1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

b_150_100_16777215_00_images_2018-2019_2018_008.jpgPozvánka

na valnou hromadu, FBS Olomouc, z. s.
se sídlem v Olomouci, Sukova 874/4


která se bude konat ve středu  11. 12. 2019 v 18.00 hod.

v prostorách zasedacího sálu č. 115, SŠP, Rooseveltova 79, Olomouc
s tímto pořadem jednání:

 • Zahájení valné hromady
 • Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva mandátové komise
 • Zpráva prezidenta klubu za sezónu 2018/2019
 • Zpráva revizní komise
 • Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
 • Schválení rozpočtu na rok 2020
 • Plán činnosti klubu na rok 2020
 • Diskuse
 • Závěr

Prezentace účastníků bude probíhat od 17:30 hodin v místě konání valné hromady – zasedací sálek
č.  115,    SŠP  Rooseveltova  79,  Olomouc.  Valné  hromady  se  mohou  účastnit  všichni  členové sportovního klubu FBS Olomouc. Rádi přivítáme i jejich rodiče a hosty.


Hlasovací právo mají pouze delegáti vyslání příslušným družstvem FBS Olomouc, a to v počtu jeden
delegát za družstvo. Družstvem se rozumí oddíly FBS Olomouc přihlášené i nepřihlášené v době konání  VH  do  oficiálních soutěží Českého florbalu, které  však  mají  alespoň  z části  samostatně organizovanou činnost. Hlasovací právo mají i členové vedení.


Náklady spojené s účastí na valné hromadě FBS Olomouc nehradí.

Pozvánka ve formátu PDF.