Přihláška
fbs iconFBS Olomouc z. s.
Sukova 4
779 00 Olomouc
IČO: 26548798
DIČ: CZ 26548798
Přihláška do florbalového oddílu na sezónu 2017/2018

Muži
   
Osobní údaje hráče
Podklady k platbě

Roční členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 5.000,- Kč
jsou splatné: 

září: 2 500,- Kč
leden: 2 500,- Kč

vyplňujete:

Číslo účtu: 2401100335/2010
variabilní symbol VS: Vaše rodné číslo bez lomítka
specifický symbol SS: 101101
Poznámka: Příjmení a jméno hráče

Informace

Prohlášení hráče/zákonného zástupce:

 • Prohlašuji, že dítěti umožním docházku do FO a v případě nemoci dítě u jeho trenéra omluvím.
 • Beru na vědomí, že dítě je řádným členem výše uvedeného FO až po zaplacené úhradě.
 • Prohlašuji, že členské příspěvky za první a druhé pololetí uhradím dle výše uvedeného rozpisu - v září do 30.9. , v lednu do 30. 1. V případě nezaplacení beru na vědomí, že FBS Olomouc, z. s. bude nuceno účastníka z tréninkových jednotek FBS Olomouc  okamžitě vyloučit, včetně zápasů a vymáhat náklady spojené s návštěvou FBS Olomouc.
 • Souhlasím s fotografováním a natáčením dítěte na akcích spojených s FBS Olomouc, z. s. a s případnou prezentací fotografií v médiích, na webových stránkách FBS Olomouc a sociálních profilech FBS Olomouc. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů.
 • Ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb. souhlasím a zplnomocňuji vedení FBS Olomouc, z. s., ke zpracování a evidenci osobních údajů pro potřebu FBS Olomouc, z. s.
 • Prohlašuji, že dítě netrpí žádnou závažnou nemocí, která by mu bránila v provozování sportovní činnosti.
 • Jsem si vědom, že nedílnou součástí přihlášky je posouzení zdravotní způsobilosti pro výkonnostní /vrcholový sport dle platné vyhlášky 391/2013 Sb

Informace pro rodiče:

 • Za bezpečnost dítěte odpovídá FBS Olomouc, z. s. po dobu tréninkové jednotky, cesty na zápasy a v jednotlivých zápasech. Po celou tuto dobu je dítě pojištěno proti úrazu v rámci ČFbÚ.
 • Při předčasném ukončení činnosti hráče ve FBS Olomouc, z. s. se zaplacené členské příspěvky nevrací, pouze ve výjimečných případech, a to ze zdravotních důvodů. O vrácení rozhoduje Výkonný výbor FBS Olomouc, z. s., a to po písemné žádosti hráče.
 • Veškeré změny hlaste emailem do 3 dnů od vzniku na sekretáře klubu.
 • V případě jakýchkoli otázek nás neváhejte oslovit na níže uvedených kontaktech.

Prezident klubu:                                                                                                                  Sekretář klubu:

Martin Reimer                                                                                                                     Martin Pejzl

tel. 602 121 718                                                                                                                  tel. 605 120 453

 

Powered by BreezingForms

MS 2017 Blava
 

CeskyFlorbal

banner SFF 2018 244x250 04

PatrneriExtraligy

Partneři: